Svartskogen

Teo och Bianca möter Svartskogens hemligheter! En ny bokserie av Helena Bross.

På friluftsdagen kommer Teo och Bianca bort från skogsstigen. De går vilse och hittar Svartsjön. Det blir deras nya badställe. De berättar ingenting om sjön för sina kompisar eller sina föräldrar.

En sommardag när de är vid Svartsjön och badar kommer en korp och lämnar en blå blomma till dem. De letar efter blomman i en blombok och förstår snart att den är mycket ovanlig. No-läraren Torbjörn säger att det egentligen är en utrotad blomma. Ingen har hittat den på 75 år. ”Platsen den växer på måste skyddas” säger han. Men det tycker inte kommunen, de ska dra en ny bilväg rakt genom Svartskogen.

I Svartskogen finns krafter och varelser som ingen människa känner till. Något sover inne i berget vid sjön. Några andra dansar i skymningen. En springer på lätta fötter och förvillar poliser och kommungubbar. Några bor under jorden och bjuder de på mat får man aldrig tacka ja…

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Fogelberg den 28 februari 2012