Svenskt ortnamnslexikon

Gillar man ortnamn och svensk språkhistoria är Svenskt ortnamnslexikon en riktig guldgruva.

Visst vill man veta att ortnamnet Markaryd innehåller ett fornsvenskt ord för mask och att slutet på namnet, ryd, betyder röjning? Kanske var det så att en grupp människor bearbetade jorden och förvånades över antalet maskar i den småländska myllan. Man kanske också vill veta att y i Ystad förmodligen är ett gammalt forndanskt ord som betyder idegran, och att lin i Linköping inte betyder lin utan ljung. Eller att namnet på uppländska Hönsgärde varken har med höns eller med gärden att göra. Namnet nedtecknades 1333 som Hidhinskelf. Det visar att det i förleden finns ett gammalt förnamn Hidhin och i efterleden ett ord som troligen betyder terrängavsats, besläktat med engelskans shelf. Namnet Flen åsyftar de kala bergshällar som finns utanför den nuvarande orten. Flen är nämligen ett dialektord med betydelsen bar, naken. Till det har det bildats ett substantiv som betyder ungefär kalt berg.
I boken ryms ungefär 6000 namn, inte bara på städer och byar, utan också på sjöar, åar och berg mm.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Rikard Jennische den 23 mars 2011