Sveriges Nationaldag 6 juni

Visst är Hon väl värd att fira, Moder Svea! Men varför gör vi det egentligen?

Svenska flaggan
Den 6 juni är för oss svenskar inte alls samma högtidliga dag som 17 maj för norrmännen, 4 juli för amerikanarna eller 14 juli för fransmännen.

Inte förrän 1983 övergick det som kallades Svenska flaggans dag till att bli Sveriges Nationaldag och först 2005 blev den en röd dag i almanackan. Många människor vet inte varför vi firar vår nationaldag just 6 juni. Det kanske inte är så konstigt eftersom datumet inte sammanfaller med någon omvälvande historisk händelse såsom ett krigsslut eller en självständighetsförklaring. 

Datumet är valt av Skansens skapare Artur Hazelius som 1893 började hålla en flaggfest på Skansen den 6 juni som avslutning på Skansens vårfest. Hazelius valde det datumet av två skäl, dels valdes Gustav Vasa till Sveriges kung den 6 juni 1523 och dels skrev riksdagen under den nya regeringsformen den 6 juni 1809, den grundlag som innebar en maktdelning mellan kungen och folket och som fastslog yttrande- och tryckfrihet.

Officiellt blev dagen Svenska flaggans dag 1916 som en samling kring nationalsymbolen i samförstånd mellan alla svenskar oberoende av politisk färg.

Vi presenterar några böcker som ger ytterligare bakgrund till firandet.

Svenska flaggans historia av Leif Törnquist

Den svenska flaggans historia går tillbaka till åtminstone 1500-talet men uppfattades länge som i första hand en symbol för kungamakten och den militära organisationen.

Här berättas den svenska flaggans historia i text och bild.

Texten avslutas med ett avsnitt om de regler som gäller för flaggning.


Svensk politisk historia : strid och samverkan under tvåhundra år av Tommy Möller

Här får vi veta vad 1809 års grundlag innebar, den som alltså klubbades igenom av riksdagen den 6 juni.

Förutom det handlar boken om tullstriden, unionskrisen och rösträttsreformerna fram till demokratins och parlamentarismens genombrott åren efter första världskriget.

Därefter krigsuppgörelsen på 30-talet, krigsårens samlingsregering, den stegvisa övergången till ny grundlag, blockpolitik, löntagarfonder, utrikespolitik, inträde i EU och välfärdsstatens förändringar i modern tid.

Det är alltså en översikt över de viktigaste vändpunkterna i vår politiska historia.


Kärlek och krig av Anders Isaksson

I militära kretsar våren 1809 i Stockholm planerade man att avsätta eller till och med mörda Gustav IV Adolf.

Ryssland hade erövrat Finland och landsatt trupper i Roslagen. Landet styrdes av en provisorisk regering medan Gustav IV Adolf satt fängslad.

Georg Adlersparre marscherade då med Västra armén mot Stockholm för att tvinga de styrande att inkalla en riksdag. Riksdagen valde en ny kung och antog en ny grundlag.

Spänning och en hel del romantik i historisk miljö.

 

 

Artur Hazelius av Ingrid Bergman

Detta är en liten tunn skrift om Arthur Hazelius (1833-1901) som skapade världens första friluftsmuseum.

Hazelius vurmade för bondekulturen och det nationalromantiska. Han ville rädda kulturarvet som han ansåg var på väg att skingras och köpte därför folkdräkter och bruksföremål och startade det första museet -Skansen som invigdes 1891.

I Skansens årsbok för 1893 skriver Hazelius "Såsom de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni." Datumet kom alltså så småningom att bli officiellt datum för Sveriges nationaldag.

Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? av Lars-Olof Larsson

En hel del böcker om Gustav Vasa har vi. Här är en av dem. Se för övrigt nedan i kataloglistan. 

Ja, hur det gick till när adelspojken Gustav Eriksson valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523 och vem var han, den riksbyggande landsfadern eller en krigisk despot? Hans regeringsår var i alla fall fyllda av dramatik och våld.

 

 


 


Världens ställe : herrgårdsroman av Lars Ardelius

Ansgar Roos, godsägare på Strömma-Vacklinge i Sörmland, är en modern man med amerikansk hustru, storslagna planer och många fiender. Han planerar att placera sig själv och herrgården på kartan genom ett storartat firande av nationaldagen - men den småsinta omgivningen förstår inte storheten i detta projekt...


 

 


 

 

 Den lustgård som jag minns av Frans G Bengtsson

Ett kapitel i den här boken heter Verser lästa på Svenska flaggans dag

 

 

 

 


 

 1. Den svenska högtidsboken

  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Lyrik med svenska som originalspråk
  Finns som: Bok
 2. Gustav Vasa

  Undertitel: upprorsmakaren som befriade Sverige
  Av: Ahlander, Dag Sebastian
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 3. Arvet efter Gustav Vasa

  Undertitel: en berättelse om fyra kungar och ett rike
  Av: Larsson, Lars-Olof
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 4. Gustav Vasa och hans folk

  Av: Göransson, Göte
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1984
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 5. Gustav Vasa och hans äventyr

  Av: Norlin, Arne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 6. Gustav Vasa

  Undertitel: 500 år : 1496-1996 : stora jubileumsboken : the official anniversary book of the great Swedish king Gustav Vasa 500 years 1496-1996
  Av: Åberg, Alf
  Språk:
  Svenska Engelska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 7. Jag, Gustav Vasa

  Av: Peterson, Hans
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 8. Gustav Vasa

  Av: Svalenius, Ivan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1963
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok i serie
 9. Gustaf Eriksson Vasa

  Undertitel: kung, kamrer, koncernchef : återblick på en monark av Guds nåde
  Av: Ringmar, Richard
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Sveriges historia
  Finns som: Bok
 10. Grundlagarna

  Undertitel: med tillhörande författningar
  Av: Holmberg, Erik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1980
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 11. Sveriges författning

  Av: Strömberg, Håkan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1997
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 12. Grundlagarna

  Undertitel: med tillhörande författningar
  Av: Holmberg, Erik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1980
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 13. Sveriges författning

  Av: Strömberg, Håkan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1997
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
Skrivet av: Gun Johansson den 26 maj 2016