Talböcker för vuxna

Talböcker är böcker som är inlästa på kassett eller cd-romskivor, DAISY. DAISY-skivor kräver en speciell spelare som går att låna på biblioteket för korttidslån eller låna från Syncentralen mot en depositionsavgift.

DAISY-skivor är en talbok på cd-rom. För att lyssna på DAISY-skivor behövs en DAISY-spelare. DAISY-skivan är en digital talbok som har stora fördelar för den som har ett läshinder. Det är lättare att söka i boken, jämfört med de gamla talböckerna på kassett, och det går snabbt att hitta i en digital bok.


På Syncentralen kan du få hjälp att låna en spelare för längre tid mot depositionsavgift. Du behöver ha ett läkarintyg från din läkare. Adress och kontaktuppgifter till Syncentralen: Kungsgärdet Center, Villavägen 2, Box 26074, 750 26 Uppsala. Telefonnummer 018 - 6116725, e-post syncentralen@lul.se

Talboksavdelningen tillhandahåller kurslitteratur på komvuxnivå. Är du student på universitet eller högskola vänder du dig till Universitetet/Högskolan. Kontaktuppgifter till Uppsala Universitet är http://www.ub.uu.se/kurslitteratur/anpassad.cfm

Rutiner för talbokslån

En ny upphovsrättslag började gälla 1 juli 2005. Det innebär att rutinerna för talbokslån på Uppsala Stadsbibliotek ändrades den 1 februari 2006. §17 i den nya upphovsrättslagen innebär en förbättring för personer med läshinder. Alla de som genom läshinder eller annat funktionshinder har svårt att ta till sig innehållet i en tryckt bok får låna talböcker. De nya rutinerna innebär att alla som lånar talböcker måste informeras om villkoren för att låna talböcker samt vara inlagda som talbokslåntagare på sitt lånekort. Fråga personalen så hjälper vi till med detta.
Läs mer om vem som kan låna talböcker (pdf)

TPB (Talboks- och PunktskriftsBiblioteket) skriver mer om §17 och upphovsrättslagen när det gäller talböcker. Läs mer om den nya upphovsrättslagen på TPB:s hemsida.

Listor med nya talböcker

Listor med nya talböcker finns att hämta från TPB:s hemsida.
Listorna över nya talböcker finns även inlästa i DAISY-format. Kontakta Uppsala Stadsbibliotek om du vill ha ett exemplar.

 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 28 juni 2010