Tierps fröbibliotek

Nu är det dags att samla fröer!

Sommaren är över och det är dags att skörda. Genom fröbibliotek kan du hjälpa till att värna vår odlade mångfald och hitta förädlandets glädje! Ta frön av dina favoritväxter och lämna in dem i frökuvert på något av biblioteken i Tierps kommun.

När du odlat fröerna som du "lånat" och fått egna fröer lämnar du tillbaka så många frökuvert som du vill avvara. Lyckades du inte med din odling? Det går också bra att lämna fröer av andra växtsorter än de du lånade. 

Lämna in fröer
Fram till och med 15 januari samlar vi fröer till fröbiblioteket. Vi välkomnar alla sorters fröer: grönsaker, sommarblommor och perenner. Lägg fröerna i kuvert och lämna in dem på något av biblioteken i Tierps kommun. Du kan själv skriva ut kuvert från biblinord.se eller få hjälp med att skriva ut dem (utan kostnad) på kommunens bibliotek. Vill du använda egna kuvert går det också bra. Så här kan du märka kuverten:

  • Växtsort och växtnamn.
  • Odlingsår.
  • Odlingsråd.

Låna fröer från 15 februari
Från februari kan du låna fröer på biblioteket i Kulturhuset Möbeln i Tierp.

  • Bläddra i fröpärmarna och välj ut max fem fröpåsar som du vill låna och odla.
  • Fyll i en låneblankett.
  • Odla fröerna. Ta gärna en bild på resultatet.
  • Låt en del av skörden gå i frö, som du samlar in, lägger i frökuvert och lämnar tillbaka till fröbiblioteket.
  • Märk frökuverten och fyll i ett formulär enligt instruktionerna ovan.

Frågor?
Undrar du över något? Hör av dig till biblioteket i Kulturhuset Möbeln i Tierp: biblioteket.tierp@tierp.se, 0293-21 82 60.

Foto: Mostphotos