Tierps fröbibliotek

Hjälp till att värna vår odlade mångfald och hitta förädlandets glädje! Ta frön av dina favoritväxter och lämna in dem i frökuvert på något av biblioteken i Tierps kommun. Under hösten samlar vi in fröer och under våren lånar vi ut dem.

När du odlat fröerna som du "lånat" och fått egna fröer lämnar du tillbaka så många frökuvert som du vill avvara.

Lämna in fröer
Vi välkomnar alla sorters fröer: grönsaker, sommarblommor och perenner. Lägg fröerna i kuvert och lämna in dem på något av biblioteken i Tierps kommun. Du kan själv skriva ut kuvert från biblinord.se eller få hjälp med att skriva ut dem (utan kostnad) på kommunens bibliotek. Vill du använda egna kuvert går det också bra.

Så här kan du märka kuverten:

 • Växtsort och växtnamn.
 • Odlingsår.
 • Odlingsråd.

Om du skriver ut kuvert från biblinord.se är kuverten märkta enligt ovan.

Fyll i följande i ett formulär på biblioteket (eller skriv ut det från biblinord.se):

 • Växtsort och växtnamn.
 • Odlingsår.
 • Odlingsråd.
 • Skriv gärna något om fröernas historia: Hur har fått dem? Vilken roll har växten eller växterna spelat i din trädgård? Det kan vara intressant att läsa för de som lånar dina fröer.
 • Bild på växten (frivilligt).

Låna fröer från 15 februari
Från mitten av februari 2019 kan du låna fröer på Tierps bibliotek.

 • Bläddra i fröpärmarna och välj ut max fem fröpåsar som du vill låna och odla.
 • Fyll i en låneblankett.
 • Odla fröerna. Ta gärna en bild på resultatet.
 • Låt en del av skörden gå i frö, som du samlar in, lägger i frökuvert och lämnar tillbaka till fröbiblioteket.
 • Märk frökuverten och fyll i ett formulär enligt instruktionerna ovan.

Frågor?
Undrar du över något? Hör av dig till Tierps bibliotek: biblioteket.tierp@tierp.se, 0293-21 82 60.

Foto: Mostphotos