Fröbibliotek

Genom fröbibliotek kan du hjälpa till att värna vår odlade mångfald och hitta förädlandets glädje! Ta frön av dina favoritväxter och lämna in dem i frökuvert på något av biblioteken i Tierps kommun.

Grön grodd kommer upp ur mörk jord.

När du odlat fröerna som du "lånat" och fått egna fröer lämnar du tillbaka så många frökuvert som du vill avvara. Lyckades du inte med din odling? Det går också bra att lämna fröer av andra växtsorter än de du lånade. 

Lämna in fröer
Vi välkomnar alla sorters fröer: grönsaker, sommarblommor och perenner. Lägg fröerna i kuvert och lämna in dem på något av biblioteken i Tierps kommun. Du kan själv skriva ut kuvert från biblinord.se eller få hjälp med att skriva ut dem (utan kostnad) på kommunens bibliotek. Vill du använda egna kuvert går det också bra. Så här kan du märka kuverten:

  • Växtsort/växtnamn.
  • Odlingsår.
  • Eventuella extra anteckningar (t.ex. odlingsråd).

Låna fröer 
Från februari kan du låna fröer på biblioteket i Kulturhuset Möbeln i Tierp.

  • Bläddra i fröpåsarna och välj ut max fem fröpåsar som du vill låna och odla
  • Odla fröerna.
  • Låt en del av skörden gå i frö, som du samlar in, lägger i frökuvert och lämnar tillbaka till fröbiblioteket.
  • Vill du få information om fröbibliotek och eventuella odlingsevenemang? Fyll i ett online formulär på den här sidan. 

Frågor?
Undrar du över något? Hör av dig till biblioteket i Kulturhuset Möbeln i Tierp: biblioteket.tierp@tierp.se, 0293-21 82 60.

Foto: Mostphotos

Vill du få information om fröbibliotek och eventuella odlingsevenemang?

GDPR

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.