Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du information om tillgänglighet i våra bibliotek och på vår webbplats.

Fysisk tillgänglighet på våra bibliotek

Här beskriver vi hur tillgänglig våra bibliotek är, och våra delar av biblinord.se, och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Heby

 • Handikappanpassad toalett
 • Ramp till den meröppna delen.
 • Dörröppnare
 • Mini-infotek
Tärnsjö

Östervåla

 • Ramp
 • Dörröppnare
 • Handikappanpassad toalett

Tillgänglighetsredogörelse för Heby kommuns delar på www.biblinord.se

Du ska kunna uppfatta, hantera och förstå vår digitala service oavsett om du till exempel har en funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi utgår från Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbriktlinjer.
Till riktlinjerna

Tillgänglighet på vår webbplats

Vår webbplats www.biblinord.se är till hög grad oförenlig med kraven. Den här redogörelsen beskriver de tillgänglighetsproblem vi är medvetna om i dagsläget. För alla tillgänglighetsproblem gäller att vi planerar byta ut vårt CMS-verktyg och i samband med det arbetet göra en ordentlig genomlysning av tillgängligheten. 

Vi är medvetna om följande brister 

 • Dokument och blanketter
  Vi har otillgängliga dokument på webbplatsen. 

 • Otillräcklig kontrast
  Färgerna har inte tillräcklig kontrast. 

 • Ologisk rubriknivå
  Det förekommer att rubriknivåerna inte följer den logiska ordningen. 

 • Rubriker saknar innehåll
  Det förekommer rubriker som saknar innehåll. 

 • Dubbla ID-attribut

 • Bilder med text
  Det förekommer bilder med text. Det är inte kontrollerat att kontrasten är tillräckligt hög mellan text och bild. 

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av det vi skrivit här ovanför, eller av andra brister, är hindrad från att ta del av vår digitala service.

Det är Heby kommun som tillhandahåller tjänsten. Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.


Datum för tillgänglighetsbedömning: 2022-12-05
Metod för bedömning: självskattning och Sagas inbyggda tillgänglighetsvarningar. 


Legimus och talböcker

För dig som har svårigheter att läsa finns tusentals böcker att lyssna på via talboksbiblioteket Legimus. Du kanske har nedsatt syn, dyslexi eller något annat som försvårar läsning. Hör av dig till oss på biblioteken om du behöver ett konto på Legimus så hjälper vi dig.

Låna surfplatta

Du som är över 18 år och har svårt att läsa tryckt text kan låna en surfplatta av oss. I surfplattan kan du läsa med förstorad text och lyssna på tusentals böcker. Vi hjälper dig förstås med tekniken.

Mini-infotek

Här hittar du faktablad, litteraturtips och du kan låna böcker om olika funktionshinder. Böckerna innehåller de senaste forskningsrönen och beståndet kontrolleras kontinuerligt av Landstinget.