Tillgänglighet

Hjälpmedel

Samtliga bibliotek i Heby kommun kan du komma till med rullstol eller rollator.

Heby

 • Handikappanpassad toalett
 • Ramp till den Meröppna delen. Dörren dock låst under de bemannade öppettiderna.  Ska åtgärdas.
 • Mini-infotek (se nedan)
Tärnsjö
 • Ramp
 • Dörröppnare
 • Handikappanpassad toalett
 • Mini-infotek (se nedan)

Morgongåva

 • Dörröppnare
 • Handikappanpassad toalett

Östervåla

 • Dörröppnare
 • Handikappanpassad toalett

Vittinge

 • Ramp

Legimus

För dig som har svårigheter att läsa finns tusentals böcker att lyssna på. Du kanske har nedsatt syn, dyslexi eller något annat som försvårar läsning. 

Låna surfplatta

Du kan låna en surfplatta av oss. Den läser du böcker i med förstorad text. Du kan också lyssna på tusentals böcker.

Mini-infotek

Här hittar du faktablad, litteraturtips och du kan låna böcker om olika funktionshinder. Böckerna innehåller det senaste forskningsrönen och beståndet kontrolleras kontinuerligt av Landstinget.

Läs mer om