Tillgänglighet

Här hittar du information om fysisk tillgänglighet i våra bibliotek.

Fysisk tillgänglighet på våra bibliotek

Du kan komma till alla bibliotek i Heby kommun med rullstol eller rollator.

Heby

  • Handikappanpassad toalett
  • Ramp till den meröppna delen.
  • Dörröppnare
  • Mini-infotek
Tärnsjö

Östervåla

  • Ramp
  • Dörröppnare
  • Handikappanpassad toalett


Legimus och talböcker

För dig som har svårigheter att läsa finns tusentals böcker att lyssna på. Du kanske har nedsatt syn, dyslexi eller något annat som försvårar läsning. 

Låna surfplatta

Du som är över 18 år och har svårt att läsa tryckt text kan låna en surfplatta av oss. I surfplattan kan du läsa med förstorad text och lyssna på tusentals böcker. Vi hjälper dig förståss med tekniken.

Mini-infotek

Här hittar du faktablad, litteraturtips och du kan låna böcker om olika funktionshinder. Böckerna innehåller det senaste forskningsrönen och beståndet kontrolleras kontinuerligt av Landstinget.