Tyst hav

Vad händer där vi inte kan se? Vad händer under ytan?

Miljöjournalisten Isabella Lövin kom av en slump över ett pressmeddelande från fiskeriverket där det konstaterades att inflödet av ålyngel från Sargassohavet minskat med 99 procent på tjugo år. Åtgärd : ingen. När Lövin förstått att hon läst rätt började hon undersöka politiken kring det storskaliga fisket, både i Sverige och inom EU. 

Hur kan det komma sig att inga åtgärder vidtas trots att forskare är överens om att havets ekosystem på många ställen, inte minst i Östersjön, håller på att kollapsa helt? Vad händer med de småskaliga fiskarna på Kap Verde-öarna när EU's fiskeflottor söker nya vatten? Varför tar ingen ansvar för den gemensamma resurs som havet utgör?

Lövin visar på hur starka lintresse- och lobbygrupper gör att statliga subventioner och EU-bidrag underhåller en liten grupp yrkesfiskare med allt mer effektiva redskap. Hon visar slutligen också på vad som, snarast, måste göras för att vända utvecklingen. 

En mycket viktig bok, mer spännande än någon thriller! 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Malin Pennlöv den 28 juni 2011