Uppländska vatten

Vatten har länge haft stor betydelse för industrier och ekonomi. Vi gör nedslag bland uppländska vatten, med boktips, bilder och historik.

Omslagsbild til Fånga platsen.
Vatten är grunden till allt liv. Rent dricksvatten är en livsnödvändighet och en mänsklig rättighet. Vatten kan även vara viktigt på andra sätt. Vattendrag har till exempel haft stor betydelse för industrier, transporter och ekonomisk aktivitet.

Vattnet i fokus

Första halvan av 1900-talet tog sig Karl-Eriks Forsslund (1872-1941) an uppgiften att dokumentera Dalälven, som mynnar ut i Östersjön i norra Uppland. Under åren 1918-1939 publiceras hans Med Dalälven från källorna till havet i 27 hela band.

En som i vår tid har vattnet i fokus, i ett historisk och ekonomiskt perspektiv, är Anders Johnson. I sin bok Fånga platsen - Guide till Sveriges företagsamma historia leder han läsaren till många intressanta och sevärda platser längs med vattendrag i Sverige. Inte minst i Uppland. Detta är definitivt en bok att ta med sig ut på sommarutflykten.

Alla plaster är markerade på kartan, för Upplands del uppdelat på två kartor Norra Mälardalen och Upplandsregionen. Örsundsån, Sagån, Fyrisån, Olandsån, Tämnarån, Mälaren i söder och

Vattentornet i Bolönderna i Uppsala.
Dalälven i norr. Överallt finns små markeringar och i anslutning till respektive plats finns korta texter. Här finns fakta om bruken, kvarnar, kraftverk, masugnar, orternas framväxt och så vidare.

En historisk händelse var till exempel 1649, då drottning Kristina skulle krönas. Uppsala försågs då med Sveriges första vattenledning med högreservoar för att leda vatten till slottet och dess vattenkonst. En annan ägde rum 1728 då den första ångmaskinen i Sverige installerades i Dannemora för att driva gruvpump och lösa problemet med vatteninträngning i gruvan. Dessvärre fungerade aldrig ångamskinen något vidare och ersattes senare med en ny.

Vattenvårdsarbete

Upplandsstiftelsen bedriver vattenvårdsarbete och har genomfört ett antal inventeringar och utredningar. i slutet av 1990-talet kom Vatten i Uppsala län 1997, som var en revidering och omarbetning av skriften Vatten i Uppsala län 1982. En vattenbibel som redogjorde för Upplandsstiftelsens utredningar och deras åtgärdsförslag.

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet. 2009-2012 fick 42 projekt dela på 11 miljoner kronor i LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt) i Uppsala län. Målet var att förbättra havsmiljön och minska utsläpp av fosfor och kväve från jordbruksmark, dagvatten och enkislda avlopp. För 2013 finns inga LOVA-bidrag att söka.

Att vatten har haft betydelse i alla tider råder det ingen tvekan. Det är viktigt att vårda och bevara våra vatten för kommande generaioner. 

 

Mer att läsa om vatten

Vatten i bilder

Pojke vid Tämnarån. Foto: Samuel Pettersson.
 

Pojke Tämnarån
Foto: Samuel Pettersson, Upplandsmuseet cc by nc nd

Flygfoto över Älvkarleby vattenkraftverk 1936.
 

Flygfoto över Älvkarleby vattenkraftverk 1936
Bildkälla: Upplandsmuseet, cc by nc nd

Vy över Islandsfallet och Pumphuset, 1958.
 

Vy över Islandsfallet och pumphuset 1958
Bildkälla: Upplandsmuseet, cc by nc nd

Vattentornet i Karlholmsbruk, Västlands socken 1962..

Vattentorn Karlholmsbruk, Västlands socken 1962 
Bildkälla: Upplandsmuseet, cc by nc nd

Flygfoto över Ekolsund vid Mälaren 1936.

Mälaren vid Ekolsund 1936 Bildkälla: Upplandsmuseet, cc by nc nd

På webbplatsen Digitalmuseum.se kan du söka efter gamla fotografier.

 

 1. Älfkarleby kraftverk

  Undertitel: meddelande lämnadt från K. Vattenfallsstyrelsen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1916
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 20 mars 2013