Uppland gör sig bäst från ovan

Max Marcus flög över Uppsala - precis som Oscar Bladh gjorde en gång.

uppsalafrånovan

uppsalafrånovan
Gunilla Lindberg och Max Marcus fick en lysande idé: En Uppsalabok med bilder från högt uppe i det blå
var precis det som saknades.

De hittade en god utgångspunkt i flygfotografen Oscar Bladhs bilder över staden från  1930- och 1940-talen.

I exakt samma vinklar flög Max Marcus många  årtionden senare. Båda fotografernas bilder finns sida vid sida i boken Uppsala från ovan tillsammans med den goda Uppsalakännaren Gunilla Lindbergs texter.

Oscar Bladhs originalfotografier finns i Uppsala- och upplandssamlingen vid Uppsala stadsbibliotek.

 

 

Välkomna dit för att titta på dem i Uppsala- och Upplandssamlingen

 Eller ta del av dem på webben : Oscar Bladhs flygfotografier

Målgrupp:

Skrivet av: Gunilla Fällman den 18 januari 2011