Upsala Nya Tidnings julnummer

1906 gav UNT ut sitt alllra första julnummer - en påkostad bilaga fylld med uppländskt folkliv, kulturhistoria, naturliv och mycket annat. Alla julnummer mellan 1906 och 1950 kan du läsa digitalt här på Bibli.se.

Hand som bläddrar i UNT:s julnummer.
UNT firar födelsedag den 3 december. 1890 kom den allra fösta tidningen ut.

I början av 1900-talet började UNT att ge ut påkostade julnummer. 

I Uppsala- och Upplandssamlingen på Stadsbiblioteket i Uppsala finns julnumren bevarade från det första numret 1906 fram till 1965. I samlingarna finns även en del spridda julnummer från senare år.

Flera av julnumren kan du läsa här på Bibli.se. Alla julnummer från 1906 till 1950 är digitaliserade - se UNT:s julnummer 1906-50.

Smått som stort

Julnumren är en guldgruva för den som är

Annons för Svenska Amerikalinien i UNT:s julnummer.
intresserad av uppländsk kulturhistoria och folkliv. Inte minst för släktforskare. De täcker vitt skilda ämnen, som fauna och flora, kultur, historia, språk och ordspråk, sockennamn och ortnamnshistoria, arkeologiska fynd och fyndplatser, folklivsskildring, jordbruk, fiske, dikter och så vidare. Innehållet är hämtat från hela Uppland, från såväl stad som land.

Av intresse är även de annonser som finns med i julnumren, vilka ger en bild av sin samtid.

En trogen medarbetare i UNT:s julnummer var konstnären och författaren Olof Thunman (1879-1944). Under närmare fyrtio år publicerades hans texter, teckningar och dikter i julnumren. Han gjorde dessutom många av julnumrens omslag.

Sök i julnumren

Sökrutan på Bibli.se.
Du kan läsa digitala nummer från pärm till pärm, men du kan även söka efter specifika ämnen.

Julnumren är sökbara i bibliotekskatalogen. Du använder den gula sökrutan. Eftersom artiklarnas innehåll är indexerat kan du söka på händelser och geografiska platser, som till exempel Alunda, Knivsta, runstenar, bruk och så vidare.

Skriver du till exempel unt:s julnummer bruk i sökrutan och klickar på sök, så får du flera träffar
på artiklar som handlar om de uppländska bruken.
Du får veta i vilket års julnummer du hittar artikeln.

Några guldkorn

Gunilla Fällman, som är ansvarig för Uppsala- och Upplandssamlingen på Stadsbiblioteket, lyfter fram några artiklar ur de gamla julnumren. Alla artiklarna är tillgängliga digitalt, så att du kan läsa dem direkt på datorskärmen.

Illustration från UNT:s julnummer av en jullek .
Julnumren innehåller naturligtvis artiklar med anknytning till julen, som till exempel artikeln "När Anders braskar så slaskar julen" från 1919 års nummer, "Julgrisen och frös galt" från 1925 eller vad sägs om Johan Götlinds artikel "Gammal lek och idrott i julhälgen" från 1927? "Maka svinen ur läge" är en lek du får lära dig.

Artiklar med historiskt innehåll finns det gott om. Uppsala på 1600-talet beskrivs bland annat i Karl Wilhelm Herdins artikel "Gamla torget och rådhuset på 1600-talet" i julnumret från 1926 och "Brandvakten i Uppsala" från 1912.

Andra artiklar med historiskt innehåll är K.G. Westmans artikel "Upplandslagen" från 1911, "Soldattorp och indelningsverk i Uppland"  från 1908, "Uppländska sjöbodar" från

Artikel om Upplandslagen i UNT.s julnummer.
1911 och Märta Tamm-Götlinds artikel "Barnarbetet och barnaglädje vid uppländska bruk i patriarkalisk tid" från 1949.

Intresset för klimatet är inte nytt, vilket artikeln "En gammal upplännings väderleksmärken" från 1919 års nummer vittnar om. En annan artikel av kulturhistoriskt intresse är "Skvätteken och brokstenen" från 1926, som ger de gamla vägträden dess historia. Intressant läsning om träd och andra geografiska riktmärken, som kanske finns kvar att skåda än i dag i det uppländska landskapet.

Om skvätteken står att läsa:

"Skvättekens historia ger våra uppländska
vägträd en annan betydelse än de
alldagligen tilldelas. För de flästa äro
endast smärtsamma 'supträd', förbundna
med forböndernas rustika vanor, vilka man
någon gång, då man så hava kan, själv
följer i spåren. Men bakom denna lilla
lustighet ligger i själva värket ett stycke
av våra förfäders religiösa liv, trädkulten."

 

Ett uppsalag i UNT:s julnummer om skätteken.
Naturligtvis finns även nyckelharpan med i julnumren. I 1949 års publicerades Sven E. Svenssons artikel "Nyckelharpan och nyckelharpspelet i gamla tider och nu". I samma nummer kan du läsa om Hållnäs i krönikan "Beundransvärd idoghet i Hållnäs - en krönika om framgångsrik kamp mot en karg natur".

För den som är road av sägner och folktro finns också artiklar att läsa, som till exempel "Folksägner från Litslena" i 1913 års julnummer eller Otto von Fries artikel "Uppländska sägner om jättar" 1921.

Detta är bara ett litet urval av alla de artiklar som finns att läsa i de gamla julnumren. Flera av artikelförfattarna är okända. Har du någon information kring detta är du välkommen att kontakta Gunilla Fällman.

 

Läs mer:

 

Artiklar i urval:

 

Text:Gunilla Fällman och Carin Carlsson

 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 30 november 2012