Utvärdering av meröppet på Heby bibliotek

Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät. Den finns både digitalt och i pappersformat.

Vi undersöker vad du som registrerad meröppet-användare på Heby bibliotek tycker om meröppet hos oss. Med meröppet menar vi möjligheten att använda biblioteket även när personal inte finns på plats.

Resultatet av den här enkäten ger oss vägledning i vårt framtida utvecklingsarbete. Vi är mycket tacksamma för att du hjälper oss. Enkäten tar några minuter att genomföra, och är helt anonym. Observera att undersökningen bara gäller meröppet, inte Heby bibliotek som helhet.

Med vänlig hälsning,
Kultur- och fritidschef med bibliotekspersonal

Digital enkät

Klicka på bilden här nedan för att komma till vår digitala enkät. 


Pappersenkät 

Lämna din ifyllda pappersenkät på något av våra bibliotek. Du hittar den också utskriven hos oss.