Vår Uppländska forntid

Kanske för ordet 'fornlämningar' tankarna till högarna i Gamla Uppsala, vikingar, runstenar och gravar i Valsgärde. Uppland är mycket rikt på fornlämningar.

Arkeolog på en utgrävning.
I Uppsala län finns cirka 100 000 fornnlämningar som är fördelade på cirka 30 000 platser.

Tidsmässigt spänner fornlämningarna över en tid som sträcker sig från stenålder och fram till historisk tid. Med 'historisk tid' avses den tid då det finns skriftliga källor bevarade.

Bevara och skydda kulturarvet

Alla fornminnen skyddas genom lagen (1988:950) om kulturminnen (KML). Syftet med lagen är att skydda kulturminnen och kulturmiljöer - att bevara vårt kulturarv.

Länsstyrelsen har i uppgift att se till att lagen efterföljs. För att undersöka eller ta bort en fornläming krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Varje år genomförs arkeologiska undersökningar i Uppsala län. Bygget av den nya E4:an föranledde en hel del arkeologiska undersökningar. Något som Maja hagerman skriver om i sin bok En försvunnen värld (2011).

I centrala Enköping ska kvarteret Fältskären bebyggas och upphandling av arkeologisk undersökning pågår därför just nu.

I Tierp och Älvkarleby kommuner ska kunskapen om fornlämningar revideras. Länsstyrelsen förbereder därför för en inventering som ska genomföras 2012 från april till oktober. Ständigt gör sig våra uppländska föfäder påminda.

Europas största bronsåldersplats

För den som är intresserad och vill lära sig mer om hur människor levde för länge sedan i Uppland finns massor att upptäcka. Visste du till exempel att en av norra Europas största bronsåldersplats ligger i Håbo?

I samband med utgrävningar i Apalle på 1990-talet fann arkeologer spår av hus, gravar och andra spår som visade hur människor levde 1300 till 700 år för Kristus. En som är insatt i detta är Inga Ullén, Historiska muséet, som skriver sin doktorsavhandling om utgrävningen i Apalle.

 

Läs mer:

 

Text:Carin Carlsson Bild: N Stjerna

 

 1. Försvunnen värld

  Undertitel: om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige
  Av: Hagerman, Maja
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Arkeologi
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 1 mars 2012