Vad vet du om Infoteket?

Vill du veta hur det är att ha dyslexi? Vart du vänder dig för att få en diagnos? Hur får du själv hjälp eller hur stöttar du ditt barn eller din elev? Alla som vill veta mer, vuxna som barn, är välkomna till Infoteket. Vi har träffat Eva Akne, som jobbar som bibliotekarie på Infoteket.

Eva Akne, bibliotekarie vid Infoteket om funktionshinder.
Sedan drygt ett år arbetar Eva Akne som bibliotekarie på Infoteket om funktionshinder i Uppsala. Infoteket vänder sig främst till personer som har en funktionsnedsättning, är anhöriga eller som i sin vardag möter personer med funktionsnedsättning.

− Framförallt allt är det föräldrar till barn som har fått någon neuropsykiatrisk diagnos som kommer till Infoteket, säger Eva Akne.

Eva Akne önskar att det var fler lärare som kom, eftersom de allra flesta av dem förr eller senare möter på elever med funktionsnedsättning.

Andra som kommer till Infoteket kan vara personer som arbetar i daglig verksamhet, på ett boende eller så, säger Eva Akne. Men egentligen är alla välkomna till Infoteket.

Vad gör Infoteket?

Infoteket ligger under Landstinget och arbetar mot hela Uppsala län. På Infoteket i Uppsala arbetar fem personer, två bibliotekarier, en psykolog, en webbredaktör och en chef. Tanken med Infoteket är att ge information om funktionshinder och hjälpa människor till rätta:

Bibliotekarien Eva Akne plockar fram böcker ur hylla på Infoteket om funktionshinder.
− Har du väl kommit till oss så ska du inte skickas vidare, utan vi ser till att lotsa dig vidare så att du kommer rätt, säger Eva Akne.

Infotekets psykolog Eva Persson hjälper människor praktiskt med individuell vägledning. Som till exempel vart man vänder sig för att få en diagnos. Men det kan också vara lärare som vill veta hur de ska förhålla sig till elever som har en diagnos.

Infoteket är en trygg miljö, där människor inte behöver skämmas för att berätta om sina problem:

− Vi vet. Till skillnad från biblioteket har vi en anknytning. Och vi kan ge våra besökare mycket tid, säger Eva Akne.

På Infotekets webbplats hittar du deras kortfattade informationsblad om funktionsnedsättningar, som du kan skriva ut. Du kan också beställa dem gratis från Infoteket.

− Alla faktablad finns naturligtvis även inlästa som talböcker, säger Eva Akne.

Fråga Infoteket

Har du inte möjlighet att besöka Infoteket i Uppsala är du välkommen att ringa eller mejla. På webbsidan finns även ett formulär, som du kan använda. Infoteket finns även på Facebook och där kan du följa vad som händer.

− Vi får faktiskt frågor från människor från hela Sverige, berättar Eva Akne.

Infoteket i Uppsala är tämligen unikt. Det startade 2005 och finns bara i Uppsala län. Idén kom ursprungligen från Kanada. I Stockholm finns Forum funktionshinder som är något liknande, berättar Eva Akne.

Infoteket ordnar även evenemang, föreläsningar och caféer, såväl på Infoteket i Uppsala som på Mini-infoteken i länets kommuner. Till caféerna, som är mycket uppskattade, bjuder man in personer som själva har någon funktionsnedsättning och som berättar om hur det är att leva med sin diagnos.

Upptäck ditt Mini-infotek

I länets alla kommuner finns Mini-infotek, där du hittar Infotekets faktablad om funktionsnedsättningar och lästipslistor. De böcker som finns på lästipslistorna ska också finnas på Mini-infoteket så att du kan låna dem. På Mini-infoteken har du även tillgång till dator som du kan använda för att söka information.

Precis som Infoteket i Uppsala riktar sig Mini-infoteken till personer som själva har någon funktionsnedsättning, är anhörig eller arbetar med personer med funktionsnedsättning.

I Heby, Knivsta och Skutskär ligger Mini-infoteken på biblioteken. I övriga kommuner finns de på habiliteringen. Förhoppningen är att även Bålstas Mini-infotek ska flyttas till biblioteket.

− Jag tror att det är lättare att nå en större grupp om man finns på biblioteket. Då kan man även fånga upp människor som inte är inskrivna på habiliteringen, säger Eva Akne. 

Tips på bra böcker

Händer som plockar fram böcker ur en bokhylla.
På Infoteket kan du få hjälp att hitta böcker om olika funktionsnedsättningar. Alla faktaböcker är faktagranskade och bygger på vedertagen forskning. Den litteratur som finns på Infoteket vänder sig inte till forskare, utan till vanliga människor.

− Böckerna som finns på Infoteket ska vara lättillgängliga, säger Eva Akne.

Det kan vara svårt att hitta bra böcker. Framför allt böcker för barn. Eva Akne lyfter fram en barnbok om ADHD, Jippie! Jag har ADHD (2012) av Jessica Stigsdotter Axberg, som fungerar bra att läsa för barn som har ADHD. Men den kan också användas pedagogisk för andra barn i grupp, för att diskutera.

Eftersom det kan vara svårt att hitta bra böcker gör Infoteket lästipslistor, som du kan skriva ut direkt från webbplatsen. Även lästipslistorna kan du beställa gratis. 

Den som vill veta mer om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan till exempel ha stor glädje av Infotekets lästipslista i ämnet - läs och ladda ner Lästips om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (pdf)

Hjälp att komma igång med talböcker

Den som har en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att läsa tryckta böcker har rätt bli talbokslåntagare. Vill du bli talbokslåntagare kan du kontakta ditt bibliotek. Idag har talbokslåntagare även möjlighet att själva ladda ner talböcker från Legimus, Myndigheten för Tillgängliga Medier(MTM). 

Även Infoteket är talboksbibliotek och kan hjälpa dig som vill komma igång med egen nedladdning av talböcker. Eva Akne tycker att det är viktigt att påpeka att talböcker inte endast är för personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller synskada:

- Talböcker kan vara enklare att läsa för en som har AHDH. Det händer rätt ofta att vuxna med AHDH frågar efter korta böcker för de klarar inte att läsa. Talböcker kan också fungera för rörelsehindrade som har svårt att hålla i en bok, säger Eva Akne.

Omslagsbild till En riktig människa.
Tre böcker ur Infotekets hylla

Infotekets böcker är i första hand faktaböcker, men något som Eva Akne också tror kan vara en bra hjälp att förstå en funktionsnedsättning, är självupplevda berättelser. De ger ett annat perspektiv än forskningen, säger hon.

En bok som hon gärna rekommenderar är En riktig människa (1996) av Gunilla Gerland, som själv har diagnosen aspergers syndrom:

- Det är en bok som verkligen ger ett bra inifrånperspektiv och beskriver hur det kan vara att leva med asperger. Gunilla beskriver hur det kan vara att inte kunna gallra alla intryck, som till exempel ljud. Sådant som kan vara svårt för andra att förstå. Och att läsa om hur andra har det kan ge bra tips om hur man kan hantera vardagen.

Två andra böcker hon tipsar om är  Mr Tourette och jag (2013) av Pelle Sandstrak och Ett Cp-bra liv (2011)
av Jonas Helgesson.

Omslagsbild till 16 rader.
Även kändisar som har någon funktionsnedsättning kan få stor betydelse för människor, säger Eva Akne. Som till exempel artisten Petter, som har diagnos ADHD och dyslexi. Nu är han aktuell med sin bok 16 rader (2013).

När Eva Akne inte jobbar gillar hon att läsa allt från historiska romaner till fantasy. Hon läser i princip allt utom deckare. Just nu läser hon fantasyserien Kampen om järntronen av George R.R. Martin. Två favoritförfattare är Majgull Axelsson och Vibeke Olsson.

 

Om du har frågor och funderingar om dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning, tveka inte att kontakta Infoteket. Att få svar på frågor kan förändra livet.

 

Besök Infotekets webbplats

Infotekets webbplats finns massor av information. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider, lästipslistor, evenemangskalender och mycket annat.

 

Lästips på böcker om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

 

  1. Barn läser och skriver

    Tipsat av: Infoteket om funktionshinder

    En bok fylld med goda råd för grundskollärare som möter barn som har svårt med läs- och skrivinlärningen.

Skrivet av: Carin Carlsson den 18 september 2013