Var med i Bokcirkeluppropet!

Just nu forskas det om bokcirklar. Du som bor i Uppsala län och är med i en bokcirkel kan bidra till forskningen. Det enda du behöver göra är att svara på en enkät som du hittar här. Vi passar även på att ställa några frågor till Kerstin Rydbeck, som är den som leder forskningsprojektet.

Logotyp för Bokcirkeluppropet I Uppsala län 2013.
 

Kerstin Rydbeck.
Kerstin Rydbeck, som är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, arbetar bland annat med att utbilda studenter som tänkt bli bibliotekarier. Hon har en doktorsexamen i litteraturvetenskap och från allra första början är hon ämneslärare, med svenska och historia som huvudämnen.

Just nu leder Kerstin Rydbeck ett forskningsprojekt om bokcirklar. I samband med detta efterlyser hon människor som deltar i bokcirklar. 

 

Bokcirkeluppropet pågår under hela 2013.

 

Varför görs ett forskningsprojekt kring bokcirklar? Hur uppkom idén?

Min forsking är litteratursociologiskt inriktad. Det innebär att man studerar litteraturen som socialt fenomen, i relation till det omgivande samhället. Människors läsvanor är ett område här, som jag tycker är speciellt intressant.

Jag har länge funderat kring detta med bokcirklar och tänkt att det vore roligt att i ett forskningsprojekt titta närmare till exempel på hur pass omfattande bokcirkelverksamheten egentligen är i Sverige, vilka som deltar, hur bokcirklar arbetar och vad deltagarna anser att de får ut av sitt cirkelengagemang.

Det talas mycket om bokcirklar idag i medierna - att de blivit så populära att de till och med kan beskrivas som en ny "folkrörelse". Men egentligen vet vi inte så mycket om det, för det finns inte mycket forskning.

Har något liknande projekt genomförts tidigare?

Något forskningsprojekt liknande detta har inte gjorts tidigare i Sverige. Det finns mindre studier av enskilda cirklar och av cirkelverksamhet på Internet.

Det nya med detta projekt är att det tar ett större grepp på bokcirkelverksamheten idag. Forskningsprojektet heter Läsarnas cirklar och här ingår alltså Bokcirkeluppropet. Den som vill veta mera om hur hela projektet är upplagt kan titta på Läsarnas cirkel.

Bokcirkelns historia, vad kan du berätta om den?

Att människor träffas i olika typer av läsargemenskaper för att diskutera litteratur och läsa högt för varandra har förekommit mycket länge - kanske så länge det har funnits litteratur. Och läsargemenskaper kan ha många olika namn, till exempel bokcirklar, läsecirklar, litteraturcirklar, bokklubbar, läseklubbar, litterära salonger och så vidare.

En bok bland kaffekoppar och glas.
Ordet läsecirkel finns belagt i svenskan i en text från 1824. Läsecirklar fanns under hela 1800-talet, framförallt inom samhällets övre skikt. Runt sekelskiftet 1900 började folkrörelsernas bildningsarbete växa fram på allvar. Statsbidrag infördes till studiecirkelcirkelverksamhet redan på 1910-talet och studieförbunden bildades för att organisera bildningsverksamheten. Cirkelverksamheten utvecklades under 1900-talets första hälft successivt till en massrörelse, som involverade alla samhällsskikt.

Bokcirklar har nu funnits inom studieförbunden i ungefär 100 år och fortfarande idag finns många. Däremot är det först under det senaste decenniet som bokcirkelverksamheten utvecklats på allvar inom våra folkbibliotek - här har jag kunnat visa med hjälp av statistik att den ökat med cirka 200 procent under de senaste 7-8 åren. Dessutom finns förstås de fristående cirklarna, de som sköter sig helt själva och ofta träffas hemma hos deltagarna. Hur många de varit under 1900-talet och hur många de är nu har vi ingen aning om. Men en kvalificerad gissning är att de ökat stort på senare år och idag utgör den största gruppen, större än både bibliotekens och studieförbundens bokcirkelverksamhet.

Vem kan vara med och svara på frågorna i Bokcirkeluppropet?

Människor som deltar i bokcirkel.
Bokcirkeluppropet vänder sig till alla grupper på tre personer eller flera inom Uppsala län, som träffas då och då för att prata litteratur och läsning med varandra.

Deltagarnas ålder, kön, hur ofta man träffas, vilken typ av litteratur man läser, vem som organiserar gruppen eller var deltagarna bor i länet - det spelar ingen roll. Bokcirkeluppropet vänder sig till alla!

Mera information om Uppropet finns på Bokcirkeluppropet i Uppsala län 2013.

Hur gör man för att svara och varför är det viktigt att svara? 

Syftet med Bokcirkeluppropet är att inventera hur många bokcirklar som finns idag i Uppsala län. Därför är det jätteviktigt att så många cirklar som möjligt deltar!

Detta sker genom att någon ur gruppen besvarar frågor som finns i det webb-baserat frågeformulär.

Formuläret är enkelt att fylla i och sedan klickar man bara på skicka in-knappen, så är allt klart. Svaren lagras i en databas på Uppsala universitet och ingen annan än jag som projektledare har tillgång till svaren.

Är du själv med i en bokcirkel?

Nej, och jag har resonerat som så, att så länge jag håller på med detta projekt ska jag inte vara med i någon bokcirkel. Det känns lite svårt att förena rollerna både som bokcirkeldeltagare och som forskaren som studerar bokcirklar.

Om du var med i en bokcirkel, vilka böcker skulle du då vilja läsa och diskutera?

Omslagsbild till Den store Gatsby.
En bok jag gärna skulle diskutera om jag var med i en bokcirkel är F. Scott Fitzgeralds Den store Gatsby. Det är en fantastisk roman - en av den amerikanska 1900-talslitteraturens stora klassiker - som väcker många tankar under läsningen och inbjuder till många tolkningar. Den utkom redan 1925, men är extra aktuell just nu eftersom den återigen filmatiserats. Den nya filmen har just haft svensk premiär, så diskussionen av boken kan ju avslutas med att cirkeldeltagarna också tillsammans går och se filmen.

Sofi Oksanens tre tidigare romaner har jag läst och uppskattat mycket och den senaste, När duvorna försvann (på svenska 2013), har jag just skaffat. Den vore given läsning, om jag var med i en bokcirkel.

Om jag skulle rekommendera någon bok som inte är en roman, så skulle det absolut bli den engelske författaren Edmund de Waals krönika över sin judiska släkt, Haren med bärnstensögon (på svenska 2012). Det är en fantastisk bok om Europas 1800- och 1900-talshistoria, sedd ur en enskild familjs öde.

Böcker du inte tror på i bokcirkelsammanhang?

Mycket av kriminallitteraturen tror jag fungerar mindre bra, eftersom den är så fokuserad på brottet och dess upplösning. Fast det finns förstås undantag och jag vet att det finns bokcirklar som även diskuterar kriminallitteratur.


 

Läs mer:

 

 

Bilder: Kerstin Rydbeck. Bok och Bokcirkeldeltagare (foto: anna_t, cc by nc-sa 2.0). Omslagsbild.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 27 maj 2013