Vendels kyrka

Detta är en initierad historisk översikt av kulturmiljöerna i och kring Vendels kyrka i Uppland.

Det är en i all blygsamhet praktfull bok som skapats, och prakten kommer till stor del av de mycket vackra fotografier som generöst löper genom hela verket. Fotografen, Tord Harlin, ska hedras för sitt arbete. Men också texten - av Bengt Z. Norström - är välskriven och intressant.

Utrymmet upptas också till stor del av översättningar av texten till engelska och franska och på så sätt överbryggar den lokala kulturhistorien gapet mellan lokalt intresse och global turism. /Btj

Taggar:

Skrivet av: Gun Johansson den 2 oktober 2015